31
prosinec
2018

Den strávený s koňmi ve Dvoře Krutěnice

NABÍDKA NA VÝLETY PRO MŠ A ZŠ 1. stupeň
 
Pro Vaše děti jsme připravili hry a zábavu ve dvou variantách

1. Hry a zábavu, včetně oběda a pitného režimu na celý den cena 200,- Kč na dítě

2. Hry a zábavu, bez stravy s pitným režimem na půl dne cena 120, - Kč na dítě

Bližší informace v přiloženém letáčku
nebo na tel.: +420 724 592 789, +420 724 558 337
E-mail: reditel@dvurkrutenice.cz, recepce@dvurkrutenice.cz

Tešíme se na Vaši návštěvu!