Naši koně

Kůň Kinský všeobecně

Původ a historie

K založení chovu došlo již roku 1832. Rodina Kinských, žijící na chlumeckém panství, chovala koně pro hospodářské a vojenské účely přímo z královského pověření. Nejdůležitější osobou vývoje chovu byl hrabě Oktavián Kinský, velký odborník a svědomitý chovatel (díky němu je dnes k dispozici plemenná kniha).

Koně Kinských patří mezi české teplokrevníky a jejich poznávacím znamením je zlaté zbarvení a bílá hříva - koně tedy nazýváme jako izabely, plaváky či žluťáky, i když samozřejmě se můžeme setkat i s hnědáky, ryzáky a vraníky (svým zbarvením je kůň Kinský jedinečný nejen v ČR, ale i v Evropě). Kohoutková výška dospělých hřebců bývá 165 až 170 cm, u klisen 161 - 168 cm. Každý kůň má originální doklady o původu, a pokud se podíváme na levé stehno, měli bychom spatřit výžeh plemene.

Koně Kinských jsou velmi všestranní, vyznačují se příjemným temperamentem, který je dán vyšším podílem krve anglického plnokrevníka. Jsou dobře krmitelní a vyznačují se i příjemnou povahou a dobrou plodností. Jsou korektního zevnějšku s vyváženým pohybem.

Koně Kinských

Základní stádo krutěnických koní (Koně Kinští) se skládá z klisen valachů Edda a Earla.

Český teplokrevník

Základní stádo Kinských koní je doplněno o plemena koní Český teplokrevník, Německý sportovní pony, pony a Lipicán.

Mladé koně vlastního chovu

Baileys Kinský takový zatím neotesaný malý "tank" originální světle zlaté barvy koní Kinských a hnědka Paris Paula - krásná, štíhlá, s prostornými chody. Tyto koně jsou po základním výcviku.

Baileys je připravený pro naše zákazníky, zvládá jezdecké lekce na hale  i vyjížďky do terénu. Má pohodlné chody, milou a veselou povahu.

Pariska je připravována pro sportovní kariéru, zatím se zúčastnila svých prvních Hobby závodů. Věříme, že v budoucnu bude úspěšně reprezentovat naši jezdeckou stáj.