Applications

Please fill this form for registration.

Název akce *
Datum akce *
Jméno *
Email *
Adresa *
Telefon *
Datum narození *
Zdravotní omezení, léky
Zdravotní pojištovna *
Kde jste se o akci dozvěděl
Způsob platby *
Číslo účtu
Variabilní symbolDatum narození (DDMMRRRR)
Zvláštní požadavky

Organizace je registrována u Úradu pro ochranu osobních údajů. Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře a ostatních akcích. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Všichni zúčastnění souhlasí s fotografováním v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce.