Ceník poskytovaných služeb výcviku jezdců
a v chovu a výcviku koní

Výuka jezdce (jezdecká škola)

Výuka probíhá ve 3 úrovních náročnosti - začátečníci, pokračovací výcvik a sportovní výcvik se specializací na parkurové nebo drezurní ježdění - na vybraných koních pod dozorem cvičitele nebo osoby cvičitelem pověřené v jezdecké hale či na venkovním kolbišti dle počasí.

Do doby výcviku se započítává příprava koně před vlastním výcvikem!

1 hodina skokového výcviku individuálně 690,- Kč/osoba
1 hodina výcviku individuálně 590,- Kč/osoba
10 hodin výcviku individuálně – permanentka (9 + 1 zdarma) 5 300,- Kč
 
1 hodina skokového výcviku skupinově (2-4 osoby)                          540,- Kč/osoba
1 hodina výcviku skupinově (2 – 4 osoby) 490,- Kč/osoba
10 hodin výcviku skupinově – permanentka (9 + 1 zdarma) 4 400,- Kč

Výcvik je možné zrušit max. 24 hodin předem, jinak daná hodina na permanentce propadá.

Výše uvedené ceny platí i pro vyjížďky do terénu.

Vodění dětí od 5 do 12 let na poníku  300,- Kč/30 min.  
Vodění dospělých a dětí starších 12 let na velkém koni 350,- Kč/30 min.
Focení s koněm (děti, svatby, skupiny …) 350,- Kč/30 min.

Skijöring

Skijöring (30 minut jízdy)                                                                                                    400,-Kč/30 min.

Výuka jezdce s jeho vlastním ustájeným koněm

Lekce výuky s cvičitelem individuálně (na lonži či samostatně)                   400,-Kč/hodina
Lekce výuky s cvičitelem skupinově (2-4 osoby) 300,-Kč/hodina

Pronájem haly pro neustájené koně

Pronájem haly (vč. skokového mat.), (výstavy, aukce, svody, soutěže, …) 1 500,-Kč/hodina
Pronájem skříňky v sedlovně (uzamykatelná skříňka) 200,-Kč/měsíc
Pronájem šatny v budově „C“ (sprcha, WC, uzamykatelná skříňka) 300,-Kč/měsíc

Rezervace jednotlivých hodin:  email recepce@dvurkrutenice.cz nebo tel. 724 558 337 

Ustájení koní    více než měsíc (dlouhodobě)

Ustájení v boxu s možností využití haly (dle smlouvy)                                       5 000,- Kč/měsíc
Ustájení v boxu s paddockem s možností využití haly (dle smlouvy) 6 000,- Kč/měsíc
Ustájení klisny s hříbětem bez využití haly (dle smlouvy) 5 000,- Kč/měsíc
Ustájení hříběte (do 2 let věku zvířete) bez využití haly a výběhu 3 500,- Kč/měsíc

Možno dokoupit doplňkové služby:

sprchování nohou po výběhu                                                                                         200,- Kč/měsíc
dekování – zimní, letní, maska 500,- Kč/měsíc
chrániče do výběhu 200,- Kč/měsíc
samostatný výběh s individuálním voděním 1 000,- Kč/měsíc
podávání léčiv dle požadavku majitele (odčervení, léky do krmení, pasty apod.)

50,- Kč/úkon 

300,-Kč/měsíc

asistence u veterinárních zákroků (v nepřítomnosti majitele) 200,- Kč/úkon
asistence u kování 250,- Kč/úkon
Speciální péče (máčení krmiva, máčení sena, kropení sena ve výběhu atd.) 300,- Kč/měsíc

Krátkodobé ustájení

Ustájení koně v boxu včetně krmení (seno) bez haly a výběhu 590,- Kč /0-24hod.

Možno dokoupit jadrné krmivo:

-   oves                                                                                         30,- Kč/litr
-   ječmen 30,- Kč/litr

Možno dokoupit doplňkové služby:

samostatný výběh + vodění                                                      50,- Kč/den
sprchování nohou po výběhu 40,- Kč/den
dekování – zimní, letní 40,- Kč/den
chrániče do výběhu 40,- Kč/den

Při krátkodobém ustájení si majitel zajišťuje ošetřování koně individuálně a při odjezdu je povinen předat box vyčištěný

Podkovářské služby                                                                                         dle skutečných nákladů
Veterinární služby a ošetření dle skutečných nákladů

Výcvik koně

Celkové obsednutí koně                                                                                                                                                                 podle navrženého individuálního plánu
Pohybování koně pod sedlem (včetně přípravy) 450,- Kč/hodina
Pohybování koně na lonži (včetně přípravy) 300,- Kč/30 minut

 

 

Kontakt

Individuální požadavky nebo dotazy je možné dohodnout předem s vedoucím stáje na telefonním čísle:
+420 602 778 267

Ceny jsou včetně DPH.
Ceník je platný od 01. 02. 2017